Business

Asset management in het vastgoed

De term ‘asset management‘ is in opmars en vindt zijn roots in de wereld van beleggingen. Vrij vertaald ook wel in één pennentrek vermogensbeheer genoemd. De dag van vandaag steekt de functieomschrijving van asset manager meer en meer de kop op in de corporatie- en vastgoedwereld. Maar wat is een asset manager nu in feite? Een assetmanager in vastgoed heeft de hoofdtaak 3 pijlers te beheren van een vastgoedportefeuille en dit zowel op maatschappelijk, financieel en strategisch gebied. In deze blog lichten we een tipje van de sluier op wat onder de noemer van een asset manager vastgoed wordt begrepen.

De functieomschrijving van een asset manager

Een asset is een heel ruim begrip. In de niche van vastgoed betekent het een verzamelnaam voor gebouwen en panden die een bepaalde getaxeerde waarde vormen voor ondernemingen. Om maar meteen een groot misverstand uit de weg te ruimen en geen Babylonische spraakverwarring te zaaien. Dit kunnen ook installaties zijn of andere civiele technieken zoals bruggen en viaducten. Al deze projecten worden beheerd door een zogenaamde asset manager. Hij of zij staat aan het hoofd om de juiste balans te vinden tussen prestaties, risico’s en het kostenplaatje te vinden. Het is bij wijze van spreken een symbiose van een strategisch plan met de praktische uitvoering ervan. De hoofddoelstelling is zowel om op financieel als maatschappelijk domein het maximale rendement van een vastgoedproject te halen.

De core business van een asset manager vastgoed

Een asset manager vastgoed is niemand anders dan iemand die een vastgoedproject zo rendabel mogelijk maakt. Om aan alle doelstellingen van een corporatie te voldoen, moeten de vastgoedprojecten in de portefeuille zoveel mogelijk maximaal rendement halen. Vier basispijlers van een asset manager op een rijtje gezet:

  • Financiële plaatje
  • Het bouwtechnische gedeelte
  • De maatschappelijke inbreng
  • De gebruiksvriendelijkheid van het vastgoed

Een groot inschattingsvermogen en een juiste kosten-baten analyse maken zijn de hoofdcompetenties van een asset manager vastgoed. De financiële performance loopt als een rode draad door het leven van een asset manager.

Asset management binnen de wereld van vastgoed

De belangen van asset management in de vastgoedsector kan je opsplitsen in 3 grote niveaus: het operationele level, het tactische level en het operationele niveau. In de commerciële wereld van vastgoed wordt dit in het vakjargon ook wel eens portfoliomanagement, property management en asset management.

Portfoliomanagement

Onder portfoliomanagement wordt de samenstelling van de vastgoedportefeuille voorzien. Bij commerciële vastgoedbeleggers wordt vooral het financiële prestatiegerichte plaatje onder de loep genomen.

Propertymanagement

In deze categorie wordt vooral het operationeel beheer geanalyseerd. De grootste aandacht gaat vooral naar het commerciële, technische en administratieve taakfuncties.

Assetmanagement

De assetmanager is hoofdverantwoordelijk om vastgoedprojecten optimaal te laten renderen. Zij hoofdtaak is vooral gericht om permanent (financiële) ingrepen uit te voeren die de vastgoedportefeuille aantrekkelijker maakt.

Waar kan een asset manager vastgoed aan de slag

Een asset manager vastgoed heeft verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan. De competenties worden gelinkt aan verschillende werkgevers zoals:

  • Projectontwikkelaars
  • Zorginstellingen
  • Corporaties van woningen
  • Vastgoedbeleggers

Wie wordt een asset manager: vereiste competenties

Wie de ambitie heeft om als asset manager vastgoed aan het werk te gaan, zal over een portie gezond HBO- of academisch denk- en werkniveau moeten beschikken. Deze basiscompetentie is de minimum vereiste. Studierichtingen zoals vastgoed, huisvesting, civiele techniek of bouwkunde helpen hier een handje bij om een job als asset manager te vinden. Naast deze studievaardigheden zijn een analytisch vermogen en timemanagement enorme troeven die bij het beroep aansluiten. Wie van nature uit communicatievaardig is en over een aangeboren helikopterblik beschikt, beantwoordt perfect aan het profiel van een asset manager vastgoed.

Het salaris van een asset manager

Het salaris van een asset manager hangt af van het opleidingsniveau dat je genoten hebt, de behaalde certificaten en de opgedane werkervaring. Het maandloon schommelt tussen de 3000 en 5000 euro per maand. Wanneer je al heel wat ervaring in de vastgoedbranche hebt opgedaan, kan de maandelijkse vergoeding oplopen tot 7000 euro bruto per maand.